Hoofdsponsor op VBE-seminar

Op 14 juni 2017 zal het jaarlijkse VBE seminar plaatsvinden. VEBON NOVB zal wederom hoofdsponsor zijn van dit seminar. Dit jaar doet zij dat door alle catering op het seminar te sponsoren.

Heeft u zich al ingeschreven voor het seminar? Dat kan nog maar twee dagen!