VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  René Hagen

René Hagen

Werkervaring en achtergrond

René Hagen is als lector Brandpreventie verbonden aan de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Na zijn studie Bouwkunde volgde René de opleiding tot beroepsbrandweerofficier. Ruime ervaring in de repressieve dienst en op het terrein van brandpreventie deed hij op bij de brandweerkorpsen van achtereenvolgens Bussum, Gouda, Den Haag, Amsterdam en Almere. Onder meer als Hoofd Preventie, Sectorcommandant, Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling en Commandant. Sinds 2000 is René werkzaam bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Aanvankelijk als Hoofd Onderzoek en Expertise, later als Hoofd Opleidingen. In 2002 vervulde René de functie van directeur a.i.

René is voorzitter van de Adviesscommissie van de Brandpreventieweken, lid van de Adviescommissie Praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als expert en ambassadeur actief in het European Fire Safety Alliance, het Europese netwerk van brandpreventiespecialisten. René studeerde Nederlands recht aan de Open Universiteit en behaalde zijn Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Selectie van relevante referenties

René Hagen is sinds 1990 als docent en onderwijsontwikkelaar verbonden aan de opleidingen op het terrein van brandpreventie. Hij werkte als onderzoeker mee aan de onderzoeken naar de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001), de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost (2005) en de brand in GGZ-instelling Rivierduinen in Oegstgeest (2011). René participeert in vele werkgroepen en commissies op het terrein van brandpreventie, handhaving en bouwregelgeving en geeft binnen en buiten Europa lezingen op dit terrein. Verder is hij onder meer initiator geweest voor het introduceren van outcomesturing bij brandveiligheid, het toepassen van woningsprinklers en het produceren van onbrandbare tv-toestellen in Europa.

Recente publicaties

René heeft veel publicaties op het vakgebied brandpreventie op zijn naam staan. Van recentere datum (2013) verscheen van zijn hand (samen met L. Witloks) het standaardwerk voor brandpreventie getiteld ‘Basis voor Brandveiligheid’. In 2014 is deze publicatie ook in het Egels verschenen. In 2014 verschenen ‘van zijn hand de publicaties ‘Brandveilig leven’ (samen met J. Weges en M. van Brandenburg) en ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’. Onlangs verscheen zijn publicatie ’Brandbestrijding voor brandpreventie-adviseurs’.

All Sessions By René Hagen

Dagopening
30 maart, 2022 10.00-10.15
Seminar