VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Pim van Rede

Pim van Rede

Mijn naam is Pim van Rede. In het dagelijks leven werk ik als onderzoeker binnen de vakgroep brandweerzorg van NIPV. Mijn loopbaan is begonnen toen ik afstudeerde aan de TU in Eindhoven, richting bouwfysica. De eerste 11 jaar heb ik ervaring opgedaan als brandingenieur en -consultant bij adviesbureaus. Sinds januari 2023 werk ik bij NIPV. Ik heb een voorliefde voor complexere vraagstukken en relatief complex rekenwerk. Daarnaast vind ik uitdaging in het opdoen en delen van kennis. Een rol in het bestuur van de VBE doet daar goed recht aan. In mijn persoonlijk leven woon ik samen met mijn vrouw Irene, zoontje Jidde en hondje Nala in Breda. Ik ben een fanatiek sporter en vind het daarnaast leuk om te klussen in en om het huis.

Website