Siebe Prikker

Mijn naam is Siebe Prikker, werkzaam bij Anchor Insurance Rotterdam (AIR) als director/broker. Mijn hele werkzame leven ben in actief in de co-assurantie wereld met een speciale focus op complexe brandrisico’s. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het servicen van het verzekeringspakket van een wereldwijd opererend tankopslagbedrijf.

Mijn lezing geeft inzicht in de wijze waarop de verzekeringswereld is georganiseerd en welk belang de verschillende marktpartijen hebben bij risicomanagement (en specifieker risicogerichte brandveiligheid). Per marktpartij wordt inzicht gegeven waar de behoefte aan risicomanagement zit. En op welke manier de marktpartijen de behoefte aan risicomanagement invullen.