Ronald van Brakel

Als directeur van zowel EFPC als HSE-advies hou ik mij onder meer bezig met het complexe vraagstuk Veiligheid. Onze advisering heeft minimaal de volgende twee invalshoeken namelijk enerzijds het (continuïteits)belang van de opdrachtgever en anderzijds het veiligheidsniveau in algemene zin. Bij onze advisering worden veelal de risico’s in kaart gebracht waarop de afwegingen kunnen worden gemaakt om te komen tot een weloverwogen beslissing met betrekking tot de investeringen die moeten worden gedaan.

Naast de dagelijkse leiding aan EFPC en HSE-advies zet ik mij in voor het verbeteren van het veiligheidsniveau in Nederland, bijv. als medeoprichter van de VVBA, als initiatiefnemer bij het opzetten van een uniforme examenstructuur Safety & Security in Nederland en als deelnemer aan div. gremia bij het CCV en NL-ingenieurs.