Peter Schut

Peter Schut is directeur/eigenaar bij Octaaf Advies. Dagelijks houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom (brand)veiligheid, crisismanagement en bedrijfscontinuïteit. Zijn passie komt voort uit het feit dat Peter graag een actieve bijdrage wil leveren aan het (brand)veiliger maken van Nederland en met name de zorg. Hij werkt dan ook actief mee aan diverse nieuwe ontwikkelingen zoals de NEN8112, Goede BHV Praktijken, diverse projecten (zoals BrandWijzer) voor Ministeries en de branche organisatie zorg en is hij secretaris van IFE Nederland, een vakvereniging van en voor FireSafetyEngineers