Marcel Hoogland

Omschrijving

Het Bouwbesluit schrijft voor hoe we het gebouw moeten inrichten, met bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie en kleine blusmiddelen. Indien er brand uitbreekt, geeft dat de aanwezigen een zekere beschikbare tijd om zelfstandig of met hulp het gebouw te verlaten. Maar weet u hoeveel tijd beschikbaar is? En als het risico uitkomt dat de deuren open staan, hoeveel tijd dan? En wat levert een sprinklerinstallatie in die situatie op?

Vluchtwijzer

Indien bijvoorbeeld in een zorgwoning een brand uitbreekt en u heeft ervoor gezorgd dat iedereen direct tegelijkertijd ontruimd kan worden of dat de brand direct automatisch geblust wordt, is het – in algemene zin – duidelijk dat veilig gevlucht kan worden. Het is echter ook duidelijk dat er een duur prijskaartje aan deze twee uiterste oplossingen kleeft.

Maar welke combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) oplossingen zorgt ervoor dat betaalbaar het gevraagde ambitieniveau m.b.t. veilig vluchten gerealiseerd wordt?

In de tool Vluchtwijzer kunt u “spelen” met BIO-oplossingen.

Vervolgens rekent de tool voor verschillende branden uit:

  • de beschikbare tijd om veilig te kunnen vluchten en
  • de benodigde tijd om veilig te kunnen vluchten.

Hierbij wordt rekening gehouden of de BHV bijvoorbeeld op tijd aanwezig is om de brand te blussen of wat de brandweer kan betekenen.

De eerste functie van Vluchtwijzer is om een gerechtvaardigd vertrouwen te krijgen in een bepaalde oplossing .

De tweede functie van Vluchtwijzer is om Managers, Specialisten en BHV’ers een verdieping te geven in de mechanismen van de beschikbare en benodigde tijd, bijvoorbeeld: hoe zinvol zijn kleine blusmiddelen, wat is het gevolg van het risico als de BHV 60 seconden later komt of wat is het effect als de deuren open staan? Enzovoort.

Tijdens de presentatie zal de werking van de tool Vluchtwijzer interactief worden gepresenteerd.

Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT  Zoetermeer
Nederland
Tel +31 79 3444 808
Mob +31 6 224 856 32

marcel.hoogland@draeger.com