Hans Holtman

Van regel naar risicogerichte brandpreventie

‘Op naar een risicogerichte en Informatie gestuurde brandweerorganisatie’

De brandweer heeft een unieke en exclusieve positie in de advisering van gebouweigenaren en –gebruikers over brandrisico’s. Geen enkele andere adviespartij kan beschikken over de combinatie van kennis, ervaring en adviesmogelijkheden op de onderwerpen; ontstaan van brand, brandverloop en rookverspreiding (TBO), repressieve interventie (IB), vluchtmogelijkheid, -gedrag en brandpreventieve maatregelen (bouwbesluit en Basis voor brandveiligheid). De Risico Analyse Monitor is een instrument om deze unieke positie van de brandweer te ondersteunen;.