Dr. ir. Martin van Staveren MBA

Dr. ir. Martin van Staveren MBA staat voor anders omgaan met risico’s: expliciet, gestructureerd en realistisch. Vanuit risicobureau VSRM adviseert hij organisaties over vernieuwend risicogestuurd werken. Hij is daarnaast onder andere kerndocent aan de Executive Masteropleiding Risicomanagement, Universiteit Twente. In 2015 verscheen zijn boek Risicogestuurd werken in de praktijk.

Risicogerichte Brandveiligheid: van beheersing naar sturing

Risicogerichte Brandveiligheid vraagt om anders omgaan met risico’s. Zo vereist het bijvoorbeeld helderheid over risicoperceptie en risicobereidheid. Het vraagt tevens om scherpte en verantwoorde keuzes. Dit vanuit concrete doelen en ambities. Er is hierbij geen plaats meer voor de illusie van veiligheid met klassiek risicomanagement. Een aantrekkelijk alternatief? Risicosturing.