Welkom

Op de website van het VBE.

Evently

Blijf op de hoogte & volg ons

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  VBE Webinar ‘Maatschappelijke impact van brand’

VBE Webinar ‘Maatschappelijke impact van brand’

Op 24 februari zal er wederom een online VBE thema webinar plaatsvinden over de maatschappelijke impact van brand. Dit webinar wordt gegeven door Johan van der Graaf, senior onderzoeker bij het IFV.

Het beperken van ‘Maatschappelijke impact van brand’ is een onderwerp dat breed leeft, maar in de huidige wet- en regelgeving nauwelijks geborgd is. Het webinar ‘Maatschappelijke impact van brand’ gaat over de mogelijkheden om in toekomstige omgevingsplannen brandveiligheidsonderwerpen te kunnen regelen. Hierover heeft het Instituut Fysieke veiligheid onlangs een publicatie geschreven: ‘Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand’. Deze publicatie biedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico’s al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. In het webinar laten we eerst zien wat we verstaan onder ‘Maatschappelijke impact van brand’. Daarna gaan we in op de mogelijkheden die een omgevingsplan biedt om maatschappelijke impact van brand te beperken. Tenslotte behandelen we enkele praktijkvoorbeelden.

Programma

1845- link open
1900- start webinar
1945- gelegenheid tot vragen stellen via chat

Inschrijven

Kan uitsluitend via onderstaande link. De dag van het webinar ontvangt u de link via email van ons.

[ninja_form id=’99’]