VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Berichten   /  Column VEBON NOVB: Brandveiligheid is één van de belangrijkste vakgebieden

Column VEBON NOVB: Brandveiligheid is één van de belangrijkste vakgebieden

Brandveilig of niet, daar hangen mensenlevens van af. Maar wij hebben ook oog het voortbestaan van economisch belangrijke objecten en/of onvervangbare bezittingen met een emotionele waarde. Toch kunnen wij ons afvragen of ons vakgebied brandveiligheid maatschappelijk voldoende onderkend wordt.

In Nederland is het vooral de overheid die bepaalt of iets (voldoende) brandveilig is of niet. De stem van de experts wordt niet altijd opgevolgd in de polder.Op zich is het natuurlijk goed dat er een wettelijk kader is, maar we kunnen met zijn allen gerust vaststellen dat dit niet optimaal gebruik maakt van het enorme potentieel aan deskundigheid binnen onze (commerciële) sector.

De afgelopen jaren zijn er politieke besluiten genomen die zonder twijfel rampzalige gevolgen zullen hebben.Denk maar aan de toegenomen verantwoordelijkheid voor gebouwbeheerders, die in de praktijk nauwelijks gehinderd worden door kennis over brandveiligheid. Geen prio. Als de nodige slachtoffers zijn gevallen zal deze maatregel uiteindelijk wel weer worden teruggedraaid, maar als brandveiligheidsspecialisten overtuigen wij de overheid natuurlijk liever op een andere manier.

De experts binnen de beroepsvereniging VBE én binnen de tientallen in de ondernemersvereniging VEBON-NOVB vertegenwoordigde, markt leidende bedrijven, hebben een groot aantal gemeenschappelijke belangen. Het is goed om deze te bundelen. Denk aan het delen van kennis, maar ook aan het overtuigen van gebouwbeheerders, overheid en verzekeraars met deze kennis.

VEBON-NOVB waardeert het werk van VBE en met name de kennissessies en jaarcongressen. Deze zijn hard nodig, want er verandert veel in de samenleving. Veranderingen die van grote invloed zijn op de behoefte aan en het belang bij brandbeveiliging. Door onze krachten te bundelen kunnen we ervoor blijvend zorgen dat vakkundig in die behoefte voorzien wordt.

 

Erwin Schoemaker
Directeur VEBON-NOVB
www.vebon-novb.nl

Post a Comment