Voordelen voor leden

Leden van de VBE mogen gra­tis deel­ne­men aan de VBE-the­ma­bij­een­kom­sten en aan het jaar­lijks VBE-semi­nar.
Daar­naast kunt u als VBE-lid pro­fi­te­ren van de vol­gen­de voor­de­len:

Korting op cursus Integrated Fire Safety of IBCs & Intermodals

H2K en MARSH Risk Con­sul­ting orga­ni­se­ren een drie daag­se trai­ning over Inte­gra­ted Fire Safe­ty of IBCs & Inter­mo­dals. VBE
leden die zich inschrij­ven voor deze trai­ning krij­gen 5% kor­ting.

Kijk voor meer infor­ma­tie over deze cur­sus op de leaf­let.

Kijk voor meer infor­ma­tie over deze cur­sus op de web­si­te.

Ook kunt u een trai­ning vol­gen over tank en tank­put­ten, bekijk dan deze leaf­let.

 

Korting op cursus van SB

Stu­die­cen­trum Bedrijf en Over­heid orga­ni­seert de cur­sus Brand­vei­lig­heid van Gebou­wen.

VBE leden ont­van­gen 10% kor­ting* op de deel­na­me­prijs van deze oplei­ding!
* Vul hier­voor bij inschrij­ving wel de spe­ci­a­le kor­tings­co­de in: ‘VBESBO

Kijk voor meer infor­ma­tie over deze cur­sus op de web­si­te.

 

Korting op cursus van Brandpreventie Academy

VBE leden ont­van­gen € 100,00 kor­ting op alle cur­sus­sen (m.u.v. de oplei­ding Fire Safe­ty Engi­nee­ring).logo bpa

Het eni­ge wat u hier­voor hoeft te doen is actie­co­de ‘VBE-BPA’ in te vul­len op het inschrijf­for­mu­lier.

Kijk voor meer infor­ma­tie over onze oplei­ding op de web­si­te.

Vakblad Brandveilig.com

brandveilig

VBE-leden krij­gen 85% kor­ting op een abon­ne­ment op het tijd­schrift brandveilig.com. Voor een jaar­abon­ne­ment betaalt u als VBE-lid van­af 1 janu­a­ri 2015 slechts €19,80, ex 6% btw (ipv € 134,- regu­lier tarief).

Wan­neer u hier­van gebruikt wilt maken kunt u een ver­zoek stu­ren naar Car­la Ger­rits: carlagerrits@v-b-e.nl. Zij zal u een aan­mel­dingslink terug­stu­ren zodat u de kor­ting krijgt.

Suggesties? 

Heeft u sug­ges­ties voor voor­de­len voor VBE leden, dan kunt u deze mai­len naar carlagerrits@v-b-e.nl.

Lid worden? klik hier