Hoofdsponsor op VBE-seminar

Op 14 juni 2017 zal het jaar­lijk­se VBE semi­nar plaats­vin­den. VEBON NOVB zal weder­om hoofd­spon­sor zijn van dit semi­nar. Dit jaar doet zij dat door alle cate­ring op het semi­nar te spon­so­ren.

Heeft u zich al inge­schre­ven voor het semi­nar? Dat kan nog maar twee dagen!