VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Berichten   /  VBE en IFV/brandweeracademie slaan handen ineen

VBE en IFV/brandweeracademie slaan handen ineen

Om de brandweer verder te professionaliseren is aansluiting bij een personenvereniging een belangrijke stap. Brandweerprofessionals op het terrein van risicobeheersing en (innovatieve) brandbestrijding hebben daarmee een multidisciplinair netwerk in handen om kennis te delen. De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) en de Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), slaan daarom de handen ineen en gaan een samenwerkingsverband aan.

v.l.n.r. René Hagen, Lector Brandpreventie Maarten de Groot, voorzitter VBE IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV Marc Verhelst, secretaris VBE

v.l.n.r. René Hagen, Lector Brandpreventie Maarten de Groot, voorzitter VBE IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV Marc Verhelst, secretaris VBE

De intentieverklaring is op 25 oktober
2016 door beide partijen ondertekend.    

De Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE) en de Brandweeracademie maken beide deel uit van een sterk veranderende omgeving op het terrein van brandveiligheid. De regels worden steeds meer vervangen door een risicobenadering, waarin Fire Safety Engineering een sleutelrol speelt. Hierdoor wordt de relatie tussen brandpreventie en brandbestrijding steeds belangrijker. Daarnaast worden de risico’s door nieuwe bouwtechnieken voortdurend complexer.

Kruisbestuiving
“Beide organisaties hebben op het terrein van kennisdeling dezelfde doelstellingen, ook al bedienen ze andere doelgroepen”, aldus René Hagen, lector Brandpreventie bij het IFV. “Echter, in de uitvoeringspraktijk komen deze doelgroepen elkaar voortdurend tegen. Samenwerking tussen de organisaties zal daarom leiden tot een betere kruisbestuiving tussen beide
doelgroepen, overheid en bedrijfsleven, en leidt daardoor ook tot een betere brandveiligheid.” Maarten de Groot, voorzitter VBE, sluit zich hierbij aan. “Het doel van de samenwerking is brandveiligheidsexperts binnen de brandweer aan te laten sluiten bij een professionele personenvereniging om kennis op te doen en zodoende een multidisciplinair netwerk op het terrein van brandveiligheid te realiseren. Vooral de mix van bedrijfsleven en overheid (brandweer) in één personenvereniging is voor de werkuitvoering van beide ‘bloedgroepen’ een groot voordeel.”

Intentieverklaring
De Brandweeracademie en de VBE zien het als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen brandweer en bedrijfsleven dat professionals van beide organisaties lid zijn van dezelfde personenvereniging. De VBE organiseert voor haar leden interessante themabijeenkomsten en seminars, die ook voor brandweerprofessionals interessant zijn. Deze vorm van samenwerking en commitment is in de intentieverklaring vastgelegd.

Over de organisaties
De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV), is hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s voor het versterken van onder meer de brandweerzorg en de kennisontwikkeling op het terrein van brandpreventie en brandbestrijding in gebouwen. Meer informatie is te vinden op www.ifv.nl. De VBE is een onafhankelijke en zelfstandige vereniging voor brandveiligheidsexperts die op persoonlijke titel lid kunnen worden. Het doel van de VBE is het delen van kennis over risicogerichte integrale brandveiligheid. Bijvoorbeeld tijdens de themabijeenkomsten of het seminar. Op www.v-b-e.nl kunnen geïnteresseerden informatie vinden.

Foto-onderschrift
Ondertekening van de intentieverklaring door IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV, en Maarten de Groot, voorzitter VBE.

pers-vbe-en-bwa-ondertekening

Post a Comment