VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Harrie van Helmond

Harrie van Helmond

Harrie van Helmond heeft een architectenburo in Eindhoven. De opdrachtenportfolio is breed: herbestemming van monumentale gebouwen, woningbouwprojecten in stedelijke gebied, utiliteitsgebouwen.

Naast dit architectenwerk is hij de dorpsbouwmeester van de gemeente Nuenen, is lid van de monumentencommissie Boxtel, is voorzitter van de Stichting Wederopbouw Eindhoven en bestuurslid van de stichting Biotope city.

Met name vanuit de betrokkenheid bij de stichting Biotope city is er een focus op de klimaatadaptieve stad. Groene gevels kunnen bijdragen aan die adaptatie en aan het bevorderen van een grotere biodiversiteit.

De lezing zal ingaan op de diverse argumenten waarom groene gevels worden toegepast en welke verschillende systemen er zijn. Ook wordt aangestipt hoe overheden groene gevels proberen te bevorderen bij het opstellen van eisen voor een Omgevingsvergunning. De presentatie wordt geïllustreerd met een grote hoeveelheid voorbeelden uit Nederland en de rest van de wereld. Er is aandacht voor het “greenwashingseffect”. In het kader van de brandveiligheid wordt ook ingegaan op de materialisering van de gevel achter het groen.

.

All Sessions By Harrie van Helmond

van Helmond Architecten
30 maart, 2022 12.00-13.00
Seminar