VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Ruud van Herpen

Ruud van Herpen

Ruud van Herpen is afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft (1987) en is Fellow bij de Institution of Fire Engineers (IFE, 2006). Sinds 2014 Fellow Fire Safety Engineering (praktijkhoogleraar) aan de TU Eindhoven. Daarnaast docent en senior onderzoeker bij IFV/Brandweeracademie en senior consultant bij Peutz. Door op deze wijze onderwijs, onderzoek en projectadvisering te koppelen ontstaan veelbelovende experimenten en concepten die niet persé hand in hand gaan met de publiekrechtelijke bouwregelgeving. Een interessant spanningsveld dus.

Inhoud

Brandveiligheid van hoge gebouwen is een zeer interessante uitdaging. De concrete voorschriften van Bouwbesluit/BBL kunnen hier niet zomaar worden toegepast. Daarom is in 2013 de Handreiking brandveiligheid van hoge gebouwen uitgegeven door SBR met Ruud van Herpen als auteur. Dat was een zware bevalling. De bedoeling van SBR was om voor gebouwen hoger dan 70 meter een doelgerichte aanpak te ontwikkelen. Die aanpak is er ook gekomen en vastgelegd in een rapport. Daarin werd van natuurlijke brandscenario’s uitgegaan. De klankbordgroep had hiertegen grote bezwaren, omdat dat te specialistisch was. Er was meer behoefte aan een handreiking met maatregelpakketten. Uiteindelijk is die er in 2013 ook gekomen.

Echter, de overgang in maatregelen tussen gebouwen lager dan 70 meter en gebouwen hoger dan 70 meter is nogal groot en abrupt. In dit overgangsgebied zou genuanceerder met de maatregelen kunnen worden omgegaan, terug naar de doelgerichte aanpak dus. Die genuanceerde aanpak past ook bij de gevels van hoge gebouwen. De gevel is de uitwendige scheidingsconstructie van alle brandcompartimenten. Wat moeten we doen om kortsluitrisico van de brandcompartimentering via de gevel te vermijden?

.

All Sessions By Ruud van Herpen

TU/e
30 maart, 2022 15.45-16.15
Seminar