VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Nils Rosmuller

Nils Rosmuller

Dr. ir. Nils Rosmuller is lector Energie- en transportveiligheid en expert op het snijvlak van energietransitie, veiligheid en hulpverlening.

Als lector geeft Rosmuller inhoudelijk leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het terrein van energie- en transportveiligheid binnen het IFV. Hij zorgt op zijn vakgebied binnen het IFV voor de verbinding van de kennisontwikkeling met de onderwijscontent en les- en leerstof.

Rosmuller is vanaf 2011 lector Energie- en transportveiligheid bij het IFV. Hij was van 2007 tot medio 2016 werkzaam bij TNO als senior scientist Urban Environment & Safety. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als senior onderzoeker-adviseur bij het IFV (destijds Nibra).

Zijn interesse voor transportveiligheid kwam tijdens zijn studies Technische Bedrijfskunde en Bestuurskunde (Universiteit Twente). Dit kreeg een vervolg door een promotieonderzoek over risicoanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van transportinfrastructuur (TU Delft). Door maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is zijn aandachtsgebied meer en meer opgeschoven naar de veiligheidsaspecten van energietransitie.

All Sessions By Nils Rosmuller

NIPV
30 maart, 2022 13.45-15.15
Seminar