VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Esther Lieben

Esther Lieben

Sinds 2010 is Esther Lieben algemeen directeur en commandant brandweer van de Veiligheidsregio Haaglanden. Ze is vanuit die functie tevens secretaris van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio, dat wordt gevormd door de burgemeesters van de inliggende gemeenten.

Na in 1990 de officiersopleiding afgerond te hebben, is ze werkzaam geweest bij achtereenvolgens de Brandweer Den Haag, Brandweer Utrecht, de regionale brandweer Rotterdam-Rijnmond en nu dus de Veiligheidsregio Haaglanden. In 2001 is ze tevens  afgestudeerd als “Master of Crisis and Disaster Management”.

Gedurende nu meer dan 30 jaar heeft ze binnen haar functies ook altijd een rol gehad (en heeft ze die nog steeds) bij de incidentbestrijding in de dagelijkse praktijk (als officier, hoofdofficier danwel commandant van dienst). Zowel Utrecht, Rotterdam als Den Haag horen bij de drukst bevolkte en meest intensief bebouwde gebieden van Nederland en dat brengt risico’s met zich. De praktijkervaring heeft haar geleerd dat incidentbestrijding geen afdoende schakel/garantie is, als het gaat om de veiligheid voor de burger in hoge gebouwen.

Naast haar ervaring in de operationele praktijk is Esther ook aan diverse overlegtafels betrokken bij dit onderwerp. Ze heeft een trekkende of duwende rol in o.a. de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s, de stuurgroep Energietransitie, de taskforce Veilige Hoogbouw en de stuurgroep Toekomstverkenning Brandweer. Binnen de Veiligheidsregio Haaglanden is dit onderwerp, tot slot, één van de drie speerpunten in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025.

.

Website

All Sessions By Esther Lieben

Veiligheidsregio Haaglanden
30 maart, 2022 11.00-11.30
Seminar