VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Danny Jolly

Danny Jolly

Danny Jolly (48) is omdenker en toekomstcomponist. Hij zet mensen en organisaties in beweging en bouwt bruggen. Hij werkt als incidentonderzoeker bij NS en als storyteller en complixiteitsduider bij Fish Climbing Trees. Danny is opgeleid chemisch analist, veiligheidskundige en brandweerofficier. Vanuit een positief mensenbeeld en een voorliefde voor complexiteit gaat hij na elk incident oordeelsvrij op zoek waarom het logisch was dat dit gebeurd is. In een complexe omgeving zijn voor Danny niet de regels, maar de mensen de oplossing. Vandaag zal Danny jullie meenemen in het onderzoeksproces om op een andere manier (Safety Differently) te leren van incidenten.