VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Berichten   /  Rick Coolen over het VBE seminar

Rick Coolen over het VBE seminar

Rick Coolen

Voorgaand aan het seminar, en gekeken te hebben naar het dagprogramma, heb ik getracht mezelf een voorstelling te maken van welke kennis de verschillende sprekers zouden gaan delen. De term Integrale B
randveiligheid is heel breed op te vatten en er is daarom ook geen eenduidige definitie voor te geven.

Dit werd al snel bevestigd door te stellen dat het eigenlijk raar is dat het woord ‘brandveiligheid’ nog een woord extra nodig heeft, daar het een vrij heldere betekenis heeft. Hiermee werd te toon gezet voor de rest van het seminar.

Bij de eerste presentatie van Rob Hartgerink werd uitgelegd dat de term integrale brandveiligheid grotendeels gezien moet worden als een vorm van samenwerking en samenhang tussen verschillende partijen (Brandveiligheidsadviseurs, de brandweer, bevoegd gezag en marktpartijen) om zo tot geslaagde en vooral brandveilige projecten te komen. Deze samenwerking en samenhang kwam bij alle presentaties verder naar voren. Bij deze projecten moet een zo groot mogelijke brandveiligheid worden gehaald. Dit is ook wat de tweede spreker Wim Verboom aanhaalde. Het is een illusie om tot 100% brandveiligheid te komen, daar er met teveel factoren (o.a. financieel, mankracht) rekening gehouden moet worden. In het tweede deel van deze presentatie vond ik het gewaagd van Maikel Stolte, door te stellen dat zij geen adviseurs nodig hadden en dat de samenwerking met de veiligheidsregio voldoende was. Dit vind ik een gevaarlijke uitspraak. De samenwerking in de regio Tilburg werkt daadwerkelijk anders, aangezien de veiligheidsregio hier de adviseur is van het bevoegd gezag en dat de ontwikkelende partij een adviseur in de arm neemt. De vraag die dan bij mij opkomt is: hoe verder als er toch sprake is van bijvoorbeeld een fatale brand?

De lezing die op mij het meeste indruk heeft gemaakt, was die van Nico Scholten. Wat hij aanhaalde (dat het onderwijs tekort schiet) is voor mij zeer herkenbaar. Ik ben recentelijk afgestudeerd van de Technische Universiteit Eindhoven, maar zodra ik bij Fire Consultants BV aan het werk ben gegaan als stagiair blijkt mijn opgedane kennis maar summier te zijn. In de ‘echte wereld’ bleek mijn kennis tekort te schieten, wat je toch niet helemaal zou verwachten als je van een universiteit af komt.

Al met al heb ik veel nieuwe kennis opgedaan over het vakgebied en zal ik me in de toekomst proberen extra in te zetten in de samenwerking en samenhang tussen de verschillende partijen en zo de term integrale brandveiligheid toe te gaan passen.

Ing. R. (Rick) Coolen

Post a Comment