Roy Weghorst

Roy Weghorst is Head of Regulatory affairs bij de Kingspan Group. Hij levert een actieve bijdrage in diverse brand gerelateerde brancheverenigingen en normcommissies binnen Nederland en in Europa. Samenwerkend met universiteiten en onderzoeksinstituten met als doel om brandveiligheid op een hoger plan te krijgen. Hierbij gaat hij verder dan alleen de naleving en de prestaties van Kingspan producten. Daarnaast is Roy de voorzitter van CEN TC127 WG4 “Reaction to Fire” die zich bezig houdt met alle Europese geharmoniseerde normen voor het bepalen van de Europese brand classificaties betreffende brandgedrag, Bestuurslid bij BBN en secretaris van het Fellowship FSE aan de TU/e en.
Missie
Roy is erg begaan met het delen van kennis met overheden, verzekeraars en de brandweer op het gebied van brandveiligheid van gebouwen. Gedreven om kennisuitwisseling binnen de bouwsector te verbeteren.

Visie
De bouwsector is een zeer inspirerende en innovatieve sector om in te werken. Aan de andere kant kan het soms een zeer traditioneel gerichte sector zijn met weinig ruimte voor innovatieve producten en oplossingen. Roy gelooft in kennisdeling over brandveiligheid in de bouw gebaseerd op kennis, wetenschap en feiten.

Wilt u met Roy Weghorst in contact komen? Stuur dan een mail aan roy.weghorst@kingspan.com of klik hier.