Ricardo Weewer

Ricardo Weewer is sinds 1 september 2011 lector Brandweerkunde bij de Brandweeracademie van het IFV. Hij studeerde en promoveerde aan de TU in Delft. Na zijn promotie volgde hij opleidingen tot beroepsbrandweerofficier en preventieofficier en vervulde diverse functies bij de brandweer Amsterdam. Hij was vanaf 2007 betrokken bij diverse landelijke projecten zoals de Brandweer Over Morgen, Lerend Vermogen en Innovatie Moed.

Op 1 december 2015 heeft Ricardo Weewer zijn lectorale rede “de Rode Kroonjuwelen” uitgesproken. Het vakgebied van brandweerkunde behelst zowel de incidentenbestrijding als de organisatie en cultuur. Eén van zijn missies is om het lerend vermogen bij de brandweer te vergroten. Vanuit het lectoraat brandweerkunde zijn de afgelopen jaren veel onderzoeken uitgevoerd om kennis en praktijk samen te brengen. Leren is vooral kennis toepasbaar maken en een kwestie van doen. Afgelopen najaar zijn de eerste 5 jaar van het lectoraat geëvalueerd, via een live webinar. Een mooi moment om terug te kijken en vooruit te kijken naar leren bij de brandweer.