Joost Ebus

Met de (door)ontwikkeling van producten komen er ook potentiële brandoorzaken bij. Wat komen de brandonderzoekers zo al tegen in de praktijk?
Wat betekent dit voor de adviseur, de brandweer, de eigenaar / gebruiker, etc.. Tijdens de workshop krijgt u ook inzicht in de beweegredenen van de brandweer om brandonderzoek uit te voeren en wordt tot slot uw kennis over brandoorzaken getest.