Frénk van der Linden

Dagvoorzitter
Volgens collega’s in de journalistiek is Frénk van der Linden (1957) de crème de la crème van het interview. Zijn werk kenmerkt zich door een combinatie van grote gevoeligheid en scherpte. Vasthoudend maar met respect voor zijn gesprekspartners komt hij vragenderwijs tot even originele als diepgravende portretten. Frénk leidt met grote regelmaat debatten en congressen.