VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Parallelsessies seminar 2018

Parallelsessie 1

Wim Hoogervorst – Royal Flora Holland

Risicogerichte aanpak brandveiligheid bij Royal Floraholland; 2018 waar staan we nu 

Een presentatie over de aanpak van de verbetering van de brandveiligheid bij Royal FloraHolland Aalsmeer. In een traject van ruim tien jaar met grote investeringsprojecten was het onmogelijk om alle knelpunten in het gebouw van 750.000 m2tegelijk aan te pakken, dit maakte een risicogerichte aanpak noodzakelijk, met afwegingen tussen passieve en actieve brandveiligheid.

 

Parallelsessie 2

Ronald van Brakel – EFPC

Een risico gerichte aanpak in de praktijk

Bewust kiezen voor brandveiligheidsmaatregelen. De door EFPC en HSE Advies ontwikkelde risicomatrix is een middel om vraagstukken rond brandveiligheid beter inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Via deze risicomatrix kan voor een opdrachtgever inzichtelijk gemaakt worden met welke investeringen de risico’s op het gebied van brandveiligheid kunnen wordenbeperkt. In deze presentatie zal de werking van de risicomatrix worden toegelicht en zal aan de hand van een projectcase het gebruik in de praktijk inzichtelijk worden gemaakt.

 

Parallelsessie 3

Hans Holtman en Johan Seij – Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

Risico Analyse Monitor door Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De RAM is een ondersteunend instrument voor een adviesgesprek dat plaatsvindt tussen een gebouweigenaar, -beheerder en de collega Risicobeheersing. Het doel van het instrument is om op basis van een voor de klant herkenbaar brandscenario de bewustwording van risico’s te stimuleren en hem/haar te bewegen tot het nemen van maatregelen. Niet voor niets heeft de RAM de Jan van der Heydenprijs en de ASPO jaarprijs 2018 gewonnen. Hans Holtman en Johan Seij nemen u mee in hun ervaringen tot nu toe.

Parallelsessie 4

Siebe Prikker – Anchor Insurance Rotterdam – Risicobenadering vanuit de verzekeraar

Mijn lezing geeft inzicht in de wijze waarop de verzekeringswereld is georganiseerd en welk belang de verschillende marktpartijen hebben bij risicomanagement (en specifieker risicogerichte brandveiligheid). Per marktpartij wordt inzicht gegeven waar de behoefte aan risicomanagement zit. En op welke manier de marktpartijen de behoefte aan risicomanagement invullen.

Parallelsessie 5

Peter Schut – Octaaf Advies
Brandwijzer

BrandWijzer is dé online applicatie om integraal risico’s in te schatten en de samenhang en impact van maatregelen af te wegen. Zo komt u tot afgewogen keuzes in het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen ervan. Zo ziet u in BrandWijzer op welke fase van een brand u uw aandacht moet richten. Of de benodigde ontruimingstijd ook daadwerkelijk beschikbaar is. Of met een gelijkwaardige maatregel ook een bepaald niveau van brandveiligheid bereikt kan worden.

De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel van BrandWijzer zijn ontwikkeld door experts van het IFV, Brandweer Nederland, Nieman Adviseurs, Octaaf Advies, het COT en Crisislab. In nauwe samenspraak met gebruikers en met steun van Brancheorganisaties zorg blijven zij er in de toekomst voor zorgen dat BrandWijzer de nieuwste inzichten bevat.

 

Parallelsessie 6

Marcel Hoogland – Dräger
Vluchtwijzer

Indien bijvoorbeeld in een zorgwoning een brand uitbreekt en u heeft ervoor gezorgd dat iedereen direct tegelijkertijd ontruimd kan worden of dat de brand direct automatisch geblust wordt, is het – in algemene zin – duidelijk dat veilig gevlucht kan worden. Het is echter ook duidelijk dat er een duur prijskaartje aan deze twee uiterste oplossingen kleeft. Maar welke combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische (BIO) oplossingen zorgt ervoor dat betaalbaar het gevraagde ambitieniveau m.b.t. veilig vluchten gerealiseerd wordt?

In de tool Vluchtwijzer kunt u “spelen” met BIO-oplossingen.Vervolgens rekent de tool voor verschillende branden uit:

–     de beschikbare tijd om veilig te kunnen vluchten en
–     de benodigde tijd om veilig te kunnen vluchten.

Hierbij wordt rekening gehouden of de BHV bijvoorbeeld op tijd aanwezig is om de brand te blussen of wat de brandweer kan betekenen. De eerste functie van Vluchtwijzer is om een gerechtvaardigd vertrouwen te krijgen in een bepaalde oplossing. De tweede functie van Vluchtwijzer is om Managers, Specialisten en BHV’ers een verdieping te geven in de mechanismen van de beschikbare en benodigde tijd, bijvoorbeeld: hoe zinvol zijn kleine blusmiddelen, wat is het gevolg van het risico als de BHV 60 seconden later komt of wat is het effect als de deuren open staan? Enzovoort. Tijdens de presentatie zal de werking van de tool Vluchtwijzer interactief worden gepresenteerd.