Over VBE

Vereniging

De VBE is een vereniging voor brandveiligheidsexperts. Het doel van de VBE is het delen van kennis over brandveiligheid met elkaar. Dit doet de VBE door themabijeenkomsten te organiseren. Ook is er ieder jaar een seminar. Brandveiligheidsexperts worden lid op persoonlijke titel. Een lidmaatschap is dus nooit verbonden aan het bedrijf waar de brandveiligheidsexperts werkzaam zijn.

Statuten

De statuten van de VBE kunt u hier downloaden. Heeft u vragen? neem dan contact op met onze bestuurssecretaresse via carlagerrits@v-b-e.nl.

Statuten VBE

Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven mensen uit het werkveld. Ieder jaar stelt één bestuurslid zich verkiesbaar op de Algemene Leden Vergadering. Heeft u interesse om actief te worden binnen de VBE? Stuur dan een mail naar carlagerrits@v-b-e.nl

Bestuursleden

Maarten de Groot Voorzitter voorzitter@v-b-e.nl
Marc Verhelst Secretaris secretaris@v-b-e.nl
Mathijs van Ballegooijen Penningmeester
Carolien de Vries Algemeen Bestuurslid
Alex Ivanovic Algemeen Bestuurslid
Siem Jan Stam Algemeen Bestuurslid
Christiaan Huijbreghs Algemeen Bestuurslid

IMG_9888_fotorh