VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Learning from Fire Data and Fire Research

Fire incident data has been collected in the US for the last almost 40 years. This makes it possible to learn not only from specific incidents but also from longer term trends. In a recent study NFPA used data collected since 1980 as well as other research related to the fire problem to analyse what has impacted fire safety in the United States in the last 40 years. Through the lens of the NFPA Fire & Life Safety Ecosystem, successes as well as new and ongoing issues will be highlighted. Increasing the understanding of what has impacted fire safety will help identify what needs to be done to continue improving all aspects of fire and life safety.

Vertaling NL: In de VS worden de afgelopen 40 jaar gegevens over brandincidenten verzameld. Dit maakt het mogelijk om niet alleen te leren van specifieke incidenten, maar ook van trends op langere termijn. In een recente studie gebruikte NFPA gegevens die sinds 1980 zijn verzameld. Evenals ander onderzoek met betrekking tot het brandprobleem, om te analyseren wat de brandveiligheid in de Verenigde Staten de afgelopen 40 jaar heeft beïnvloed. Door de lens van het NFPA Fire & Life Safety Ecosystem zullen zowel successen als nieuwe en lopende problemen worden belicht. Door beter te begrijpen wat de brandveiligheid heeft beïnvloed, kan worden vastgesteld wat er moet worden gedaan om alle aspecten van brandveiligheid en levensveiligheid te blijven verbeteren.