19 mei 2021

VBE Webinar ‘ontwikkelingen woningsprinklers’

John van Lierop werkt voor Federatie Veilig Nederland en specifiek binnen de sprinklerbranche voor de Verenigde Sprinkler Industrie, de Verenigde Woningsprinklerinstallateurs en voor de European Fire Sprinkler Network. Sinds 2010 stimuleert de branche de ontwikkeling van woningsprinklers die een belangrijke bijdrage leveren aan vergroting van de brandveiligheid.

John is voorzitter van de NEN-normcommissie blussystemen, lid van de normcommissie Brandveiligheid Bouwwerken en diverse werkgroepen en organiseert kennisevents en Workshops.

Webinar
In het webinar zal John de ontwikkelingen rond woningsprinklerinstallaties bespreken. John geeft een toelichting op de opzet van de concept ‘publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’ en de aanpak van de werkgroep. Er wordt ingegaan op de commentaren die de werkgroep ontving.

Daarnaast gaat John in op de nieuwe Europese woningsprinklernorm met de Nationale Bijlage en het CCV-certificatieschema leveren woningsprinklerinstallatie, dat vanaf 1 januari 2021 van kracht is.

Tijd
Vanaf 19.00 uur is het Webinar te volgen via: https://stream.stagelight.nl/vbe-webinar2/

Leden ontvangen een uitnodiging per mail.

LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/in/jvanlierop/