18 november 2020

Webinar Ontwerpprestaties VBB-systemen (goederenclassificatie)

Aan VBB-systemen worden verschillende prestatie-eisen gesteld. Deze prestatie-eisen zijn afhankelijk van onder andere het ontwerp van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en kan beïnvloed worden door specifieke ontwerpkeuzes van het type VBB-systeem. Er is vrijwel nooit sprake van een universeel VBB-systeem. Voor alle typen VBB-systemen is bij opslag van goederen de beoordeling (classificering) van de goederen een belangrijke parameter. Daarbij speelt niet alleen de brandbaarheid of het brandvermogen een rol. Christiaan Huijbreghs (Incendio B.V.) neemt u tijdens dit Webinar mee op welke wijze de goederen in relatie tot de ontwerpeisen voor sprinklersystemen worden geclassificeerd. Althans, welke ‘elementen’ vormen de rode draad. Daarbij gaat hij in op normale handelsgoederen en in op de verpakte gevaarlijke stoffen. Bedoeld voor diegene die daar voor het eerst in aanraking mee komen tot en met de ervaren ontwerper van sprinklersystemen.

Volg vanaf 19.15 uur het Webinar: