27 oktober 2020

Webinar Herziene NEN 6093 (rook- en warmteafvoerinstallaties)

Pim van Rede is werkzaam als senior adviseur bij Altavilla B.V. en houdt zich dagelijks bezig met brandveiligheidsadvisering. In het bijzonder is hij gespecialiseerd in Fire Safety Engineering en brandfysica. Om die redenen is hij aangesloten bij de werkgroep die zich momenteel bezighoudt met de herziening van de norm NEN 6093. In de NEN 6093 is het ontwerp van rook- en warmteafvoerinstallaties (in hoge ruimten) gestandaardiseerd. Pim gaat tijdens zijn presentatie in op de belangrijkste veranderingen in de norm en zal daarbij tevens aandacht besteden aan de consequenties die de veranderingen hebben op de ingenieurspraktijk. Ten slotte zal hij middels een praktijkvoorbeeld laten zien hoe een FSE-methodiek kan bijdragen aan een zo robuust mogelijk installatieontwerp.

Om 19.15 uur start het webinar!