VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Themabijeenkomst VBE: ‘Terug naar de bedoeling’ door Ira Helsloot, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Themabijeenkomst VBE: ‘Terug naar de bedoeling’ door Ira Helsloot, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen

In de bouwpraktijk lijken steeds meer private en overheidsexperts dwingend mee te denken met de adviesaanvrager langs de lijn van ‘het moet steeds brandveiliger’. Het uitgangspunt is dan dat de kans op brand zo klein mogelijk moet zijn door extra maatregelen boven op de standaardeisen uit het Bouwbesluit. De doelstelling van de wetgeving is echter veel beperkter is: aanwezigen moeten kunnen vluchten en er moet geen brandoverslag kunnen plaatsvinden). Daar bovenop komt dat een gebrek aan kennis leidt tot dubbele adviezen of eisen: als je een sprinkler hebt waarom dan nog allerlei eisen aan doorvoeringen?

Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft jarenlang bij het Nederlands Instuut voor Brandweer en Rampenbestrijding gewerkt en bij brandweer Amsterdam. Sinds 2010 doet hij vanuit Crisislab onderzoek naar o.a. brandveiligheidsbeleid.

Locatie:

De bijeenkomst vindt plaats bij:

Grand Café Brasserie Restaurant ‘De Verdraagzaamheid’

Waalkade 6, 5301 CH Zaltbommel

Programma:

18.30 uur inloop

19.00 uur – (max.) 21.00 uur Presentatie Ira Helsloot

21.00 uur – 22.00 uur borrel en netwerkbijeenkomst