27 maart 2019

Themabijeenkomst van brandmelding tot brandmeester

Als brandveiligheidsexpert zitten we meestal voorafgaand aan een incident aan tafel. Maar wat gebeurt er nu tijdens het incident. Met welke dilemma’s hebben bijvoorbeeld centralisten van een 112 alarmcentrale te maken. U krijgt van een ervaren centralist, ondersteund met werkelijke gebeurde geluidsfragmenten, een kijkje in de keuken van de alarmcentrale. In een tweede presentatie neemt Siemco Baaij u vervolgens mee wat er zich allemaal afspeelt in de eerste tankautospuit die ter plaatse komt. Uiteraard probeert de brandweer de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen, maar niet met onaanvaardbare risico’s. De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding” biedt de brandweerman een aantal eenvoudige en praktisch toepasbare basisprincipes en vuistregels voor het bestrijden van gebouwbranden. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Tot slot sluit Lieuwe de Witte de avond af hoe de brandweeracademie de hedendaagse wetenschap ontsluit met het brandweerveld (zoals de hernieuwde kijk op brandbestrijding). Wat kunnen we leren van de wetenschap en ervaringen uit incidenten, maar bovenal hoe zorgen we ervoor dat het praktisch toepasbaar blijft op die dynamische werkvloer.

Locatie brandweerkazerne Vinkeveen:
Herenweg 107 in Vinkeveen.

Voor VBE leden is deze avond gratis. Voor niet-leden zijn de kosten €50,-.

Presentaties

praktisch toepasbare wetenschap Presentatie VBE presentatie risicobeheering versus repressie

presentatie risicobeheering versus repressie

Presentatie VBE