19 september 2018

Themabijeenkomst trends en ontwikkelingen brandmeldinstallaties

Het thema voor deze avond was ontwikkelingen in branddetectie en ontruimingsalarmering. Meer concreet: we stonden stil bij branddetectie met camera’s en stil alarm op draagbare ontvangers via ‘Private GSM’. Hiervoor hebben we Chris Leijten van Bosch en Robert Beelen van CLB bereid gevonden ons mee te nemen in deze ontwikkelingen. Wat is mogelijk, wat niet, waar liggen de grenzen, hoe combineer je brandbeveiliging met andere werkvelden. Tot slot heeft Paul de Graaf van R2B Inspecties uitgelegd hoe deze technieken, waarvoor vanuit brandbeveiliging geen normen bestaan, toch nog te inspecteren zijn.

Schrijf snel in en mis de bijeenkomst niet!

Sprekers

Chris Leijten van Bosch

Chris zal in zijn lezing ingaan op mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van branddetectie middels CCTV.

Robert Beelen van CLB

Robert zal vervolgens ingaan op mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van Private GSM.

Paul de Graaf van Kiwa R2B

Paul zal een lezing geven over de wijze van inspecteren met als centrale vraag: hoe bepaal je de kwaliteit van iets waarvoor in beginsel geen vaste normen zijn.

Presentaties

CLB-NEN2575

 VBE trends en ontwikkelingen in brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties