11 mei 2017

Themabijeenkomst bouwkundige brandveiligheid

 

Tij­dens deze the­ma­bij­een­komst is een dis­cus­sie gevoerd met ver­schil­len­de leden uit het dis­cus­sie­pa­nel. Maar­ten de Groot was de gespreks­lei­der.

De opkomst was boven ver­wach­ting, waar­door we met bijna 60 men­sen in de zaal van Kuij­pers Bevei­li­gings­sys­te­men zaten. Harold, Maar­ten, leden van het dis­cus­sie­pa­nel en ande­re aan­we­zi­gen: bedankt voor de leu­ke avond!

Het dis­cus­sie­pa­nel bestond uit:

Ger Spie­rings, Catha­ri­na Zie­ken­huis Eind­ho­ven.
Roy Weg­horst, Kingspan en BBN.
Piet Ram, Efec­tis Neder­land.
Dick Schen­ke­veld, Kiwa/​R2B Inspec­ties.
Ern­st Mah­ler, MHB.
Ingrid Naus, Heij­mans
Lieu­we de Wit­te, IFV