15 november 2017

Themabijeenkomst brandveiligheid veestallen

Het jaarlijkse aantal stalbranden is gestegen. Waren er in 2014 nog 29 stalbranden, vorig jaar waren dit er 47. Bij een stalbrand komen al snel tienduizenden dieren om. In 2016 stierven 201.000 dieren aan de gevolgen van een stalbrand. In 2017 zijn dat er tot nu toe al 225.000!

Het was een erg succesvolle bijeenkomst. Een aantal presentaties kunt u hieronder downloaden.

Presentatie Jetty Middelkoop.15-11-17
Presentatie Martien Bokma.15-11-17

Bijeenkomst

Op 15 november 2017, tussen 18.30 en 21.30 uur, heeft de laatste themabijeenkomst van 2017 plaatsgevonden. Het thema van deze bijeenkomst: Brandveiligheid in veestallen

In een discussiepanel hebben verschillende experts met elkaar gepraat over de problematiek en aanpak.

Bron: Omroep Gelderland

Locatie

De bijeenkomst was bij Varkensbedrijf van der Meijden-Welvaarts in Oirschot. Het bedrijf opende in April 2016 de deuren van haar nieuwe locatie. Bij de ontwikkeling  is er vooral gekeken naar een hoge gezondheid voor mens en dier, brandveiligheid, en het opleiden van medewerkers. Meer informatie: http://www.vpo-oirschot.nl/varkensbedrijf-van-der-meijden/

Kees van der Meijden heeft een stalbrand ervaren, waarbij een groot deel van zijn varkens is omgekomen. Dat was voor hem aanleiding om samen met zijn gezin na te denken over zijn toekomstige bedrijfsvoering. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe bedrijfsopzet en de herbouw van veestallen die naar zijn eigen zeggen volledig brandveilig zijn.

Langendonksedijk 5
5688 JS Oirschot

Sprekers

Een aantal deskundigen hebben deelgenomen in een discussie. Ook heeft Kees van Aar, van Varkensbedrijf van der Meijden-Welvaarts, een presentatie gegeven.

Deelnemers deskundigenpanel:

Kees van Aar – zichtstal/varkenshouderij
Jetty Middelkoop – Brandweer Amsterdam Amstelland
Anne Hilhorst – Wakker Dier
Herman Litjens – ZLTO
Martien Bokma – Wageningen University & Research
John de Hoon – Interpolis