22 november 2018

Themabijeenkomst bewustzijn en brandveiligheid

Op 22 november organiseerde de VBE een themabijeenkomst over veiligheidscultuur, bewustzijn en gedrag bij brand. Tijdens deze bijeenkomst gingen we in op de centrale vraag waarom mensen voor en tijdens een calamiteit zich niet zo gedragen als wij dat van tevoren hopen. Daarnaast keken we naar hoe we hier als brandveiligheidsexperts op kunnen inspelen om brand en gevolgen van brand zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Deskundigenpanel

Rob Bergmans – Veiligheidsfunctionaris GGZ Rivierduinen

Wendy van Wissen – Specialist veiligheid Ipse de Bruggen

Hans Frankenmolen – Adviseur en organisatiecoach Apollo13 consult

Nico van Etten – Adviseur bij NIBHV

Jan Hoek – Lead auditor bij Kiwa

Programma

18.30 uur – inloop met koffie en thee

19.00 uur – start programma met case van GGZ Rivierduinen

19.30 uur – start rondetafelgesprek

20.30 uur – rondleiding trainingscentrum

21.00 uur – netwerkborrel

Presentaties

Hieronder kunt u de presentatie van Rob Bergmans, de resultaten van de mentimeter en de fotopresentatie.

VBE themabijeenkomst
presentatie 20181122
0007 Presentatie VBE foto’s brand(on)veiligheid

Foto’s