Seminar risicogerichte brandveiligheid

Een risicogerichte benadering zorgt ervoor dat eigenaar, ontwerper en gebruiker van een locatie nadenken over de wijze waarop brandveiligheid wordt bereikt en geborgd. Hierbij houden zij rekening met aanwezige risico’s die worden bepaald door te kijken naar achtergronden, argumentaties en consequenties.

Trend

Een risicogerichte benadering van brandveiligheid krijgt een steeds prominentere rol in ons vakgebied. Het lijkt zelfs een modewoord te worden. Toch zorgt het voor een ingewikkelde tweestrijd. We willen wel risicogericht kijken met als doel daadwerkelijke brandveiligheid. Maar we zien dat bij het ontwerpen en gebruiken van gebouwen, het voldoen aan de voorschriften voor velen een doel op zich blijkt te zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat de huidige regelgeving is opgebouwd uit technisch gerichte voorschriften. Dit leidt veelal tot moeizame gelijkwaardigheidsdiscussies die er soms voor zorgen dat de werkelijke brandrisico’s niet op tafel komen. Tegelijkertijd zien we bij de overheid de behoefte om af te stappen van de ‘technische voorschriften’ en over te gaan naar ‘doelvoorschriften’ en ‘middelvoorschriften’, gevolgd door private kwaliteitsborging als handhavingsinstrument.

Dilemma

De huidige regelgeving maakt een risicobenadering mogelijk, maar is deze daar wel voldoende op toegesneden? Door onbekendheid met de mogelijkheden die de regels bieden en te weinig inhoudelijke kennis bij zowel marktpartijen als de overheid, wordt veelal gekozen voor standaardoplossingen en worden deze vaak zelfs voorgeschreven. Tijdens het VBE seminar is een risicogerichte benadering van brandveiligheid daarom het overkoepelende thema.