17 januari 2017

Themabijeenkomst VBE meets IFV

Om de samenwerking tussen het IFV/brandweeracademie goed te beginnen, was de eerste themabijeenkomst met en bij het IFV in Arnhem. Hieronder ziet u het programma en kunt u de presentatie downloaden om het nog eens door te nemen!

v.l.n.r. René Hagen, Lector Brandpreventie Maarten de Groot, voorzitter VBE IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV Marc Verhelst, secretaris VBE

v.l.n.r. René Hagen, Lector Brandpreventie Maarten de Groot, voorzitter VBE IJle Stelstra, directeur Brandweer IFV Marc Verhelst, secretaris VBE

Programma

18.30 – Inloop
19.00 – Opening door Maarten de Groot
19.05- Toelichting op IFV en Brandweeracademie door Wim Beckmann, manager      brandweeracademie.
19.20 – Presentatie over recent en komend onderzoek door de beide lectoren van de brandweeracademie, Ricardo Weewer en René Hagen.
20.00 – Presentatie over twee onderwerpen door Lieuwe de Witte, praktijkonderzoeker    / adviseur bij de brandweeracademie.

1. Brandexperimenten en FSE-modellering.
In deze presentatie laten we de resultaten zien van het onderzoek waarbij de data van praktijkexperimenten (Zutphen) nader geanalyseerd zijn met behulp van FSE-modellering. Door het toepassen van een specifieke techniek, inverse modelling, werd onder ander meer inzicht verkregen en het brandvermogensscenario en de geobserveerde branduitbreiding.

2. Praktijkonderzoek en Fire Safety Engineering.
We laten zien dat FSE niet alleen maar brandpreventie is, maar zeker ook van belang kan zijn voor repressie/brandbestrijding. In deze presentatie laten we wat voorbeelden en mogelijkheden zien (Zutphen/ondergeventileerde branden/blussend vermogen etc.), zonder heel diep op elk onderwerp in te gaan.

 

Download Attachments