VBE

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

  /  Berichten   /  Eerste ALV is een feit

Eerste ALV is een feit

Tijdens het seminar, halverwege het programma, is de eerste Algemene Leden Vergadering van de VBE gehouden. De agenda en de notulen hiervan zullen zo snel mogelijk worden gemaakt en per mail naar alle leden worden verstuurd. Deze stukken worden niet los op deze pagina gepubliceerd.

 

Post a Comment